Internetové stránky občanského sdružení Ochrana vod

Datum poslední aktualizace:
20. 7. 2003

Úvod

       Věnujete se problematice životního prostředí ?

       Zajímá Vás vztah člověka k vodním tokům ? 

       Jste svědky destrukcí vodních staveb při povodních a    zajímají Vás příčiny ?

       Chcete znát důvody revitalizace vodních toků ?

a nakonec ...

       Podporujete moderní metodiky a alternativní přístupy v ochraně a revitalizaci vodních toků ?

Tak jen dál listujte našimi stránkami

Tyto webové stránky Vám poskytnou základní informace jako podklad pro úvahu smysluplnosti v současné době prováděných úprav vodních toků, příčinách stále se zvyšujících povodňových škod a možnostech jejich skutečného předcházení. Navazující informace naleznete na www stránkách, na které se v textu odkazujeme.

Ochrana vod Hviezdoslavova 6 Ostrava - Radvanice 716  00
ochranavod@seznam.cz

 

Stránky jsou zaregistrovány v těchto vyhledávačích:

 

 

Webmaster:  MZ 

martin_z@volny.cz

 

Tvůrci webových stránek a členové občanského sdružení Vám přejí mnoho poznání z problematiky vodních toků.